Den Bästa

Latest

Himmel och Hav

IMG_0949.png IMG_0950.png

Akvarellmålning med teknik vått mot vått. Med inspiration från Lars Lerins målningar.

Advertisements

Förebygga skador

Idrott Förebygga skador inom handboll och allmän idrott

Idrottsskador ökar i vårt samhälle på grund av att vi satsar hårdare och mer seriöst idag jämfört med för säg 20 år sedan vilket ökar antalet belastningsskador.

En ökad träningsvilja är positivt men konsekvenserna av detta är att idrottsskadorna samtidigt  vilket orsakar lidande och smärta samt kostnader.

Här är några generella regler för att undvika idrottsskador oavsett vilken sport personen spelar. Även om det är omöjligt att förhindra alla skador visar forskningen att skadefrekvensen skulle minskas med 25% om de som sportar tog lämpliga förebyggande åtgärder. De olika råden är:

Vara i god fysisk form för att spela sporten eller den valda träningsformen

Detta kan låta konstigt men ”helgsportare” har en högre frekvens av skador jämfört med de som tränar regelbundet. Om personen ska spela en sport eller utföra en intensiv träning bör personen ha en täckande grundträning för att utföra idrottsaktiviteten. Många skador kan förebyggas genom att följa ett regelbundet träningsprogram. Jag menar inte att personen ska avstå från att träna om du inte är i form utan endast att personen ska lägga sig på den nivå som passar just sens nuvarande fysiska form.

VILA

Vila är en viktig del av personens träning! Idrottare som tränar många dagar i rad har ökad risk för att få en idrottsskada. Många tror att ju mer personen tränar desto bättre kommer den att prestera. Men detta är en missuppfattning. Vila gör att ens muskler blir starkare och förebygger olika typer av idrottsskador.

Värma upp!

Varma muskler är mindre känsliga för skador. Ordentlig uppvärmning är viktig för att förebygga skador. För handbollen handlar det väldigt mycket om en axlar, ben och bålen. Man ska springa i sin egen takt så att ledvätska kommer ut i kroppen och att man ska få högre puls. Man ska även få ledvätska i sina axlar. För att få ledvätska i axlarna ska man veva på armarna och göra långsamma skottrörelser.

Undvika att spela/träna när man är mycket trött eller har ont

Trötthet och smärta är saker som  risken för personen ska få en vårdslös idrottsskada. Smärta betyder att kroppen har något slags problem och personen måste vara uppmärksam på de varningssignaler kroppen ger.

Tidigare skador på en muskel eller leder har en tendens att utvecklas till kroniska problemområden för många idrottare. Det är oerhört viktigt att värma upp och stretcha tidigare skadade delar.

Vilodagar minskar skadefrekvensen genom att ge muskler och bindväv möjlighet att reparera mellan träningspassen.

Dessa olika sätten att skydda sig från skador hjälper alla olika sporter. Det är även viktigt med en bra uppvärmning så att man får upp sin puls och ledvätska i de olika muskler man ska använda. Just för handboll är det väldigt viktigt att värma upp bålen. Man ska inte bara värma upp ryggen, axlarna och magen innan match utan man ska även träna upp de olika musklerna på träningen. Det är väldigt viktigt att tränarna ger olika övningarna när man t.ex gymmar för att bygga upp musklerna och förebygga skador. Personer på elit nivå tränar väldigt mycket och därför är det väldigt viktigt att sätta upp en grund för sina muskler så att eliterna inte blir skadade.

http://idrottsskadeexperten.se/idrottsskador-allmant/idrottsskador-ett-vaxande-samhallsproblem/

IdrottsskadeExperten består av ett nätverk av flera olika handplockade specialister som inriktat sig på att behandla Idrottsskador.

Alla specialister är utbildade och legitimerade Naprapater eller Kiropraktorer.

Denna sida är väldigt trovärdig för att alla som skriver på sidan är specialister. Det är även ett företag som man kan boka in sig på. De skulle inte skrivit ut fel fakta om att de har rykten om att företaget är bra.

Character Tracer/Creative Connector

Zero

Zero is a good thinking guy that is a very nice person and help his friends. He maybe look and sounds stupid but he is a very smart person. He is very good at mathematic. But when he was young he didn’t learn how to read and spell so Stanley helped him with that. Zero learned how to read and write very fast. Zero have a very good sense of direction. At page 196 you can see that Zero showed the way back to the camp. Stannley didn’t know how to get there so Zero showed him the way. He doesn’t like to lie and you can see that when he admit that he stole the shoes to the lawyer. But the lawyer didn’t listen to him and pretend that she didn’t hear anything because she wanted to help him. Zero’s mom left him at the park when he was very young. He have lived alone a very long time. He had a stuffed animal a little giraffe which was his only friend. But one day he got afraid and ran from a party and left Jaffy behind and didn’t find him when he came back. After he left Jaffy behind he walked alone until he stole the shoes and got to the camp.

Character Tracer

I think everybody had a stuffed animal when they was small or a imagined friend who they talked to. Maybe som didn’t have it but at least some had it. They talked to the ”friend” when they was scared or wanted to have help but they couldn’t ask a real person.

I have heard of a lot of curses. The curse Stanley got was real i think because he was very unlucky. But after he redeemed his great-great-grandfather by carrying the great-great-great-grandson of Madame Zeroni up the mountain he took away the curse. But some curses aren’t real. One of them is that if you broke a mirror you got seven years of bad luck but i haven’t heard of anyone who got that when they broke a mirror. But maybe some are true I don’t know.

Summarizer Holes

Stanley returns to digging and finds a small gold tube with a heart engraved on it. Inside the heart the initials KB are engraved. He has previously told X-Ray that he would give him anything he found so that X-Ray could have the day off. Reluctantly, Stanley gives X-Ray the tube. Because it is almost the end of the day, Stanley suggests that X-Ray keep the tube until the next day so that if the Warden likes what he has found he can get the whole day off instead of just an hour. X-Ray agrees that this is a good plan and when the water line forms, X-Ray tells Stanley to move up one place in line, ahead of Zero.

The next morning, Stanley asks X-Ray if he has the object. X-Ray yells at Stanley to leave him alone and pretends he doesn’t know what Stanley is talking about. While they are digging, X-Ray waits until the water truck has come to the holes before pretending to find the gold tube. Mr. Pendanski goes to inform the Warden of X-Ray’s find. She gives X-Ray the day off and orders Mr. Pendanski to fill the canteens for the boys again. When Mr. Pendanski says that he has just filled them the Warden, obviously angered, asks Stanley, calling him Caveman, if he has a full canteen. Since Stanley’s canteen is not full the Warden tells Mr. Pendanski to fill them without questioning her authority. Zero reveals that he doesn’t know how to read or write and asks Stanley to teach him. Stanley says that he can’t. One day after Mr. Sir fills their canteens, Magnet steals his bag of sunflower seeds. When Magnet throws the bag to Stanley, the seeds drop into Stanley’s hole and spill. Mr. Sir’s truck returns and he catches Stanley with the bag of seeds. Stanley is again in the wrong place at the wrong time. Mr. Sir asks Stanley who stole them and Stanley takes the blame. Then Mr. Sir takes Stanley to the Warden. Mr. Sir takes Stanley to see the Warden. Mr. Sir explains that someone stole the sunflower seeds but that he doesn’t think it was Stanley. The Warden asks Stanley to bring a makeup case over to her. In the case there is, among other things, a lipstick case and a bottle of red nail polish. The Warden explains that the nail polish has rattlesnake venom in it. The polish is harmless when dry but toxic while wet. The Warden then paints the nails on her hands and slaps Mr. Sir across the face. Her wet nail polish makes him write with pain. When Stanley reaches his hole he finds that Zero has dug it for him. After this, Stanley offers to teach Zero to read and they work out a deal in which Zero will dig Stanley’s hole for an hour every day so that Stanley won’t be as tired when he teaches Zero. Stanley begins to teach Zero the alphabet and discovers that Zero is very good at math.At Camp Green Lake, Mr. Sir yells at a boy who comments on his face, which is swollen from the Warden’s rattlesnake venom. When Mr. Sir drives up to deliver water that day he doesn’t give any to Stanley.

Discussion leader

Red hat: What do you think of the book so far.

Yellow hat: Why should it be good for him to be at the camp?

Black Hat: Why should it be bad for him to be at the camp?

White hat: Why is he at the camp?

Pjotr Tjajkovskij

Pjotr Tjajkovskij

Biografi

Pjotr Tjajkovskij föddes den 7 maj i en medelklassfamilj i centrala Ryssland. Hans föräldrar visade inte intresse för hans gåva att skriva musik. När han var ung studerade han i Sankt Petersburg och blev sedan tvingad till att bli tjänsteman vid justitieministeriet. Även om han hade en tidigt visad musikbegåvning så började han på allvar studera musik när han var 21 år. Tjajkovskij blev lärare i harmonilära vid det nyöppnade konservatoriet i Moskva. Efter att ha jobbat på konservatoriet i 12 år så började han med att komponera musik tills han dog.

Han hade ett väldigt jobbigt liv att leva för han var homosexuell, även om han inte ville erkänna det. Ryssland hade väldigt hårda straff för homosexuella. Tjajkovskij hade ett kort och misslyckat förhållande med en kvinnlig beundrare. Han hade förhållandet bara för att han inte ville att människor runt omkring honom ska sluta tro att han är homosexuell. Men han mådde så dåligt när han hade förhållandet med henne så han försökte begå självmord men misslyckades. Han hade också ett väldigt konstigt förhållande med en gammal änka men det konstigaste var att dom aldrig träffades i det riktiga livet utan dom skrev bara brev med varandra.

Dom första teorierna om Pjotrs död var att han dog av kolera men dom är mindre trovärdiga idag. För dom senaste teorierna om Pjotrs död var ett maskerat självmord för att undvika en homosexuell skandal.

Det är inte konstigt att hans musik blev populär efter hans död för Tjajkovskij kunde kombinera kolossala orkesterljud och en lätt melodi som fastnade i huvudet. Tjajkovskijs är speciellt känd för all den musik han skrivit till olika baletter. Bland de mest kända baletterna är Törnrosa, Svansjön och Nötknäpparen. En av Tjajkovskijs mest kända melodier är den som inleder andra akten i Svansjön. Tjajkovskijs känsla för melodier kommer fram oerhört tydligt där. Han visar också att han har en väldigt bra talang till olika sorts känslor som finns i baletten.

Han har skrivits symfonier, den fjärde var åt änkan som han brevväxlade med, 11 operor, många symfoniska dikter, sånger och stycken för pianon.

Tjajkovskijs musik var väldigt personlig, elegant och melodisk. Själv tycker jag att han är väldigt bra på att få fram det sorgliga och det kan bero på hans förflutna.

Romantiken

Romantiken började på 1800-talet och höll på i 100 år. Den slutade runt 1900-talet. Nu när det började bli populärt att flytta in till städerna började människor bo i smutsiga och trånga hus. Detta gjorde att dom börjar tänka att det var ”bättre förr”. Den hemlängtan till där man hade bott var en speciell känsla som uttrycktes i litteratur och musik. Många konstnärer ville berätta om vad som var speciellt med sina traditioner och sitt land. Det kallas för nationalromantik.

Kompositörerna började att undersöka vilka instrument som fungerade tillsammans  med varandra och vad man får för känslor av dom.

Sedan började många låtskrivare skriva något som kallas programmusik. Programmusik var musik som beskriver en händelse eller något som händer i naturen t.ex porlande vatten.

När kompositörerna skrev sina verk var det mer fritt för det handlade inte lika mycket om att följa ett visst mönster. Kompositörernas verk blev mer personliga och det fanns utrymme åt mer musikaliska känslouttryck.

Det tillkom alltfler instrument under romantiken och orkestern växte. I slutet av romantiken började man att skriva verk som man behövde en enorm orkester för.  Det uppstod fler genrer allt från tyska sångformer till gigantiska operor. Många olika sorts verk skrevs för pianosolister. Pianomusiken tog all möjliga former.

Opera utvecklades mycket under romantiken och började att bli populära.

Barocken

Barocken startade ungefär på 1600-talet och är en väldigt viktig epok för musiken. Man började att gå över från modala skalor som fanns under renässansen till dur-och molltonarter.

I början av barocken skrevs många homofona verk. Homofoni är att det finns en huvudsaklig melodistämma och flera ackompanjerade stämmor. Motsatsen är polyfoni och det är att varje stämma är melodisk och självständig. Senare under barocken kom polyfonin tillbaka.

Sedan växte också fuga fram som var en väldigt avancerad polyfonis musikform. Kompositören började först med att spela upp en melodi som sedan kom tillbaks i olika stämmor och bearbetades. Den mest kända kompositören som skrev fuga var Bach och han kallades fugans fader.

En viktig sak i barocken var generalbasen. Det var en notskrift som går ut på att man genom siffror och eventuellt förtecken anger ackord i relation till en basnot.

Det uppstod nya former av musikstycken som t.ex operan i barocken.

Barockmusik drivs ofta av en snabb, stadig rytm och utdragna melodier, rikligt dekorerade och ska försöka vara så pampig som möjligt. I orkestrar ersattes renässansens gambor till fiolfamiljens instrument (fiol,viola och cello). Sedan hade också barackorkestrar ett par flöjter, ett par fagotter, oboer, trumpeter, och en cembalo.

Barockens sakrala musik, som betyder kyrklig, handlade mest om oratorium och kantat. Oratorium är ett stort dramatiskt verk för orkestrar, kör och ibland sångolister. Kantat var en komposition för kör, orkester och solosång och en mindre skala än oratoriet.

Sedan uppstod också fler musikgenrer. En av musikgenrerna som växte fram var opera som var ett musikdrama där det var sång och musik blandat. En av barockerans med kända operor är av Henry Purcells och kallas Dido och Aeneas och handlar om en drottning som blir olyckligt kär.

Jämförelse mellan romantiken och barocken

Barocken hade mer pompös musik än romantiken som hade mer lugn och känslomässig musik. Romantiken påverkade människan känslomässigt och beskrev även händelser genom programmusik, medan Barocken skulle vara så pampig och ha mycket “kraft” i sig och låta häftigt och starkt.

Även Barockens fuga och symfoni gjorde att det lät häftigare.

https://www.youtube.com/watch?v=AF48N_mNDuk

När man lyssnar på detta så låter det som det är något musikstycke som man skulle kunnat spela på en kunglig bal. Men när man lyssnar på Tjajkovskijs inledning till andra akten i Svansjön så känner man verkligen mystiken och en liten bit av sorg och längtan. Sedan när den svarta balettdansösen kommer in blir det väldigt dramatiskt.

https://www.youtube.com/watch?v=hIolUrBYZFc

Jag tycker att barockens musik låter väldigt gammeldags, enformig och ointressant. Romantikens musik är inte så snabb men den har så mycket mystik och känslor i sig så att jag blir väldigt avslappnat av att lyssna på den.

Men om jag lyssnar på Bachs Little så är den lite snabbare och mindre enformig men jag får ändå fortfarande tanken på den tråkiga kungliga balen.

(https://www.youtube.com/watch?v=pVadl4ocX0M#t=83)

Romantiken tog flera rytmiska friheter jämfört med barocken. För att känna igen ett verk från barocken så brukade instrumenten vara fiolfamiljen (fiol, viola och cello) sedan också flöjter, fagotter, oboer, trumpeter, horn, cembalo, kyrkorglar, klarinetter och och tvärflöjter. Men romantikens mest använda instrument var pianot. Sedan var de vanligaste blåsinstrumenten klarinetten, valthornet, basun tuban, fagotten, saxofonen och trumpeten under romantiken.

Jag kan förstå varför romantiken har mer känslor än barocken, för med hjälp av pianot kan man få fram väldigt många olika sorts känslor som sorg eller spänning. Pianisten kan bestämma om han vill att det ska vara spännande eller sorgligt beroende på hur snabbt eller långsamt pianisten spelar.

När barocken använder fiolfamiljen låter det ointressant för dom spelar korta och snabba toner.

Inledning andra akten i Svansjön

https://www.youtube.com/watch?v=hIolUrBYZFc eller Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act II: No. 10, Scene (Moderato) – Pyotr Ilyich Tchaikovsky (På spotify)(Tiderna stämmer överens med spotify låten)

Baletten Svansjön, opus 20, akt 2 no.10, påminner starkt om wienklassicismens rondoform. Det tror jag beror på att Pjotr Tjajkovskij var inspirerad av wienklassicism som var perioden innan romantiken.

0:04 Musikstycket börjar med ett huvudtema som låter kärleksfullt, lugnt, och

romantiskt. En oboe spelar melodin och en harpa hörs i bakgrunden.

0:20 När melodin spelats andra gången byts harpan ut mot ljusa stråkar och det låter lite som bin. Ljudet från stråkarna känns som att något kommer hända.

0:33 Efter huvudtemat kommer en del med annan karaktär. Melodin är mer mjuk och flödande.

0:56 Sen är det crescendo och sen (0:54) sätter hela orkestern (speciellt brass och slagverk) igång och spelar huvudtemat två gånger så kraftfullt dom kan. Musiken låter väldigt dramatisk och samtidigt orolig.

1:29 Efter det kommer den andra melodin igen. Men då av stråkar och inte oboe. Melodin är kraftfullare och först lyckligt men sedan när man hör stråkarna ??? så känns det som något dåligt har hänt.

2:00 Näst sist kommer en ny del som är väldigt dramatisk och stark. Pukorna hörs väldigt mycket och byggs upp till ett crescendo.

2:20 Stycket avslutas med att huvudtemat kommer igen. Melodin i huvudtemat blir lugn och sedan blir det mörka toner. Musiken blir svagare som ett diminuendo.

Mina känslor när jag lyssnar på denna låten är först längtan sen frustrerad sen arg – var är personen?. I slutet (2:10) känns det som om nån bråkar för det är ljust och mörkt.

När jag lyssnar på romantikens musik så får väldigt många olika sorts känslor och kan ibland fantisera om saker som har hänt mig.

Källor

http://ryssland.ifokus.se/articles/4e5b232cd4ebea0aba009eb6-pjotr-tjajkovskij

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pjotr-tjajkovskij

Änglar och Demoner.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyfoni

http://musikhistoria.se/romantiken-musik/

http://musikhistoria.se/barocken-musik/

http://komponera.se/barocken/

https://docs.google.com/presentation/d/1HaXe-ARMoIw2hhrd4BMxJBjyaNz1SH-oRM6acePjnB8/edit#slide=id.gde07922c8_1_6

So kinesiska muren

Om du vill se om kinesiska muren klicka här

Utvinna DNA ur en kiwi

Om du vill se min labbrapport klicka här 🙂

Friluftsliv

Jag har planerat en utflykt där vi ska vanfra och tälta. Om du vill se hela min planering klickar du här

Avslutat arbete-optisk konst

Skiss

IMG_0354

Färdig

IMG_0350